HomeBlogBrug nettet til at finde gode botilbud til din klient

Brug nettet til at finde gode botilbud til din klient

Det kan være en tidskrævende ting at finde det perfekte bosted til klienten. Mennesker har alle deres egne behov, og når det kommer til botilbud, er der en del ting at overveje for at finde det perfekte sted. Der er heldigvis en række af ting, man som sagsbehandler kan gøre for at komme nærmere ind på, hvilke bosteder der kunne være passende for klienten. Tag dig god tid, og tal med din klient for at finde ud af hvilke tilbud kunne give trygge rammer.

Vær til hjælp som sagsbehandler

At skulle bo mere selvstændigt, end man før har prøvet, kan være noget af en udfordring. Især hvis man har specielle behov, kan det synes meget stort at skulle prøve noget så nyt. Det er derfor en god ide, at man som sagsbehandler forholder sig åbent til klientens behov og forslag. Hjælp din klient med at finde et botilbud ved at sætte dig lidt ind i hvilke bosteder der findes rundt omkring i landet. Ved at sætte sig ind i de forskellige tilbud har man mere viden at bruge, når man taler med sin klient.

Find et trygt bosted

Når du allerede ved en smule om de forskellige bosteder, der findes i Danmark, kan du øge din klients følelse af tryghed. Især unge og voksne med psykiske lidelser eller andre vanskeligheder, kan have brug for ekstra tryghed.

Giv derfor klienten en følelse af, at hans eller hendes sag bliver taget hånd om på den bedste og mest rolige måde. Det er på samme måde vigtigt, at I finder frem til det mest trygge bosted. Nogle klienter ved ikke, hvad de ønsker at få ud af et bosted, mens andre har helt klare forventninger og ideer. 

Bosteder til borgere med forskellige behov

Forskellige bosteder kan have forskellige områder, som de fokuserer på. Det betyder at ikke et hvilket som helst bosted vil passe til klienten. Nogle bosteder egner sig bedre til unge, som er udviklingshæmmede, mens andre retter sig mere mod folk med andre psykiske lidelser.

Hvis du har en klient med psykosociale problemer, så kunne du tage et kig hos Melius Husene. Melius Husene er et botilbud for unge, og det ligger i smukke landlige omgivelser. Tag et kig rundt på nettet, og notér eventuelt nogle af de forskellige bosteder. Vis klienten et udvalg af bosteder, og se hvilke der matcher bedst.

Sådan finder du ud af om der er plads

Når man skal finde ud af om et bosted har plads, kan man ofte se det på nettet. Mange tilbud har deres egen hjemmeside, hvilket gør det nemt at se om der er ledige pladser. Hvis ikke du kan finde en udførlig hjemmeside, kan du finde kontaktinformation. Led efter telefonnummeret på nettet, og se om du kan tage kontakt, og finde ud af om der er ledige pladser. Spørg ind til hvilke daglige aktiviteter, de forskellige tilbud har. Sørg også for at finde et botilbud som passer klienten bedst muligt med hensyn til omgivelserne. Nogle folk kan bedst lide landet, mens andre trives i byen.